Sportovní kurzy

jsou organizovány pro studenty 4. ročníků začátkem září.

Náplň kurzu je dána podmínkami lokality.

Kurzy 2014

Nová Pec - Šumava

V neděli 7. 9. se studenti tříd V8.G a 4.D dopravili vlakem do Nové Pece, kde proběhl letošní sportovní kurz. V pondělí pak zdolali nejvyšší vrchol české strany Šumavy - Plechý. Jedna skupina absolvovala celou trasu pěšky, druhá na kole k Plešnému jezeru a dále na vrchol po svých. V úterý k pěší a cyklistické variantě přibyly in - line brusle. Trasy byly tentokrát rozdílné: pěší - Medvědí stezka, cyklo - Bärenstein, in - line - Stožec. Ve středu při sjíždění Vltavy z Českého Krumlova do Zlaté Koruny si někteří vyzkoušeli teplotu vody na vlastní kůži. V děštivý čtvrtek bohužel nemohly proběhnout plánované turnaje, místo toho si studenti dopoledne zkusili krátký orienťák, odpoledne pak střelbu z luku a vzduchovky. Volné chvíle v tábořišti byly vyplněny softbalem, stolním tenisem, badmintonem a dalšími aktivitami. Páteční návrat do Tábora pak zpestřily dvě vlakové výluky.

Protože je kurz součástí výuky dle ŠVP, je třeba, aby se kurzu zúčastnilo minimálně 83 % studentů třídy. Tato podmínka nebyla u tříd 4. B, 4. C a 6. A splněna a kurz se pro tyto třídy nekonal.